วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2551

การแก้ Dw8 เปนภาษาไทย

หลายคนอาจสงสัย ว่าเวลาที่เราสร้างเอกสารด้วย Dreamweaver 8 แต่ละครั้งทำไมไม่สามารถพิมพ์ หรือแสดงผลภาษาไทยไม่ได้ ลองมาดูเทคนิคการตั้งค่าภาษาไทยให้กับ Dreamweaver 8 ซึ่งมีขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้
ขั้นตอนการแก้ไข
1. เปิดโปรแกรม Dreamweaver 8 ดังภาพ2 จากนั้นเลือกปุ่ม More... มนส่วนของ Create New ดังภาพ3. จะพบหน้าต่างแสดงขึ้นมา ให้เลือกที่เมนู Preferences...

4. จากนั้นตั้งค่าดังภาพ


5. จากนั้นลองสร้างเอกสาร เพียงเท่านี้ในครั้งต่อไป เราก็จะใช้งานโปรแกรมในการทำเว็บภาษาไทย ได้อย่างไม่มีปัญหา ดังภาพ
ขั้นตอนวิธีใช้

การเริ่มต้นใช้งาน Dreamweaver 8start -----> All Program--------> Macromedia ------------->Macromedia Dreamweaver 8จะปรากฎโปรแกรม หน้า start Page ดังรูปภาพนี้1. Open a Recent Item คือ การเปิดเว็บเพจที่เคยใช้งานโดยเลือกจากรายชื่อที่แสดงอยู่ หรือ คลิกเปิดเว็บเพจอื่น ๆ
2. Create New คือ การสร้างเว็บเพจเปล่าแบบพื้นฐานHtml สร้างเว็บเพจธรรมดาโดยไม่มีการติดต่อกับฐานข้อมูลColdFusion สร้างเว็บแอพพลิเคชั่น โดย ColdFusion เทคโนโลยีและภาษา Cfml เพื่อเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลPHP สร้างเว็บแอพพลิเคชั่น โดย PHP เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลได้ MySQL, dBase,Oracle และอื่น ๆ Asp VBScriip ใช้ร่วมกับฐานข้อมูล Access และ MS SQL ServerASP.NET สามารถจัดฐานข้อมูลได้ดีกว่า ASP รองรับโปรแกรมได้หลายตัว เช่น Visual Basic, C#, JSP ทำงาน ได้หลายระบบปฎิบัติการJavaScript ทำงานในเครื่องของผู้ชม เพิ่มลูกเล่นต่าง ๆ ให้เว็บเพจXML เป็นภาษาที่กำหนดโครงสร้างและเนื้อหาเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันXSLT สร้างเว็บเพจด้วยภาษา XSLT นำโครงสร้างข้อมูล XML มาจัดรูปแบบและแสดงบนหน้าเพจCSS สร้าง สไตล์ชีต จัดรูปแบบบนเว็บเพจเพื่อให้เว็บแสดงผลในทางเดียวกัน
3. Create From Samples คือ การสร้างเว็บเพจใหม่จากไฟล์ตัวอย่างที่โปรแกรมได้เตรียมรูปแบบไว้